Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

Status revisieronde

Ondanks de coronacrisis gaat het revisiewerk aan De Nieuwe Psalmberijming door. In de afgelopen weken is de ontvangen feedback op Psalm 76 t/m 100 verwerkt en ook de feedback op Psalm 101 t/m 111. De aangepaste teksten van deze psalmen staan online. 
De dichters verwerken deze maand de feedback die is ontvangen op Psalm 112 t/m 125. 

Het revisiecomité werkt deze maand aan de de laatste serie van 25 psalmen, Psalm 126 t/m 150. Eén van de leden van het revisiecomité schreef het volgende:

Vanavond las ik Psalm 126 - een mooie om te zingen zodra we onze huizen weer uit mogen, de straat op, naar elkaar toe:

"Het leek een droom, toch was het waar:
de HEER bracht ons weer bij elkaar.
Naar huis, naar Sion gingen wij.
Wat lachten we, we waren vrij!"

Tot die tijd bidden we het tweede couplet:

"HEER, sta ons net als toen weer bij,
herstel ons land en keer het tij.
Wil, als een beek in de woestijn,
ook dit keer levensreddend zijn."

We wensen alle mensen die ziek zijn door het coronavirus of op een andere manier lijden onder de coronacrisis Gods zegen toe!

Afgeronde psalmen

Zoals hierboven vermeld zijn Psalm 76 t/m 111 afgerond en online gezet. We nodigen u uit om deze psalmen te lezen, te zingen of te gebruiken tijdens kerkdiensten. Een willekeurige selectie vindt u hieronder.

Psalm 77
Jan Pieter Kuijper

1. Luid roep ik tot God zal horen;
haast heb ik de moed verloren.
Ik roep God met luide stem,
strek mijn handen uit naar Hem.
Rusteloos zijn mijn gedachten,
troosteloos de lange nachten.
Wanhoop voel ik en verdriet;
aan Hem denken helpt me niet.

Lees meer »

Psalm 80
Arjen Vreugdenhil

1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder,
en leid uw Israël weer verder.
U troont in heiligheid en pracht.
Sta op en red uw volk met macht.
God, toon uw vriendelijk gezicht;
verschijn met uw bevrijdend licht.

Lees meer »

Psalm 84
Arie Maasland

1. Hoe lief heb ik uw woning, Heer!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prijzen mag.

Lees meer »

Psalm 86
Ria Borkent

1. Hoor mij, HEER, blijf toch niet zwijgen.
Roep ik, laat me antwoord krijgen.
Ik ben uitgeput en arm,
radeloos sla ik alarm.
Ik ben U toch trouw gebleven?
Breng dan vreugde in mijn leven.
Zie mij aan - die ene vraag
stijgt voortdurend op vandaag.

Lees meer »

Psalm 87
René Barkema

1. Op hoge heuvels met een rijk verleden,
gewijde bergen, heilig voor de HEER,
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

Lees meer »

Psalm 91
Titia Lindeboom

1. Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden -
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

Lees meer »

Psalm 95
Jan Boom

1. Zing blij een loflied voor de HEER,
verschijn voor Hem en breng Hem eer;
bejubel Hem in je gezangen.
Laat Hij, de rots van het behoud,
nu van het volk dat op Hem bouwt
een dankbaar eerbetoon ontvangen.

Lees meer »

Psalm 99
Bob Vuijk

1. Koning is de HEER!
Volken, buig je neer.
Vrees zijn majesteit,
zijn verhevenheid.
Cherubs zijn Gods troon.
Eerbied zet de toon.
Sion is zijn woning.
Heilig is de koning!

Lees meer »

Psalm 103
Jan Pieter Kuijper

1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen.
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.

Lees meer »

Psalm 111
Adriaan Molenaar

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER,
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2020 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.