Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

Status revisieronde

Het is alweer een maand of twee geleden dat de laatste update met betrekking tot de revisieronde is verstuurd. Dat betekent niet dat we stilgezeten hebben. In de afgelopen weken is de ontvangen feedback op Psalm 51 t/m 75 verwerkt. De aangepaste teksten van deze psalmen staan online. Hiermee zijn de eerste 75 psalmen afgerond!
Op dit moment werken de dichters aan de feedback die is ontvangen op Psalm 76 t/m 100. In de loop van maart zullen de definitieve teksten op de website geplaatst worden.

Vanwege de lengte van diverse psalmen in de serie van Psalm 101 t/m 125 is ervoor gekozen om de revisie van deze psalmen te verdelen over twee maanden. Het revisiecomité heeft in februari gewerkt aan de feedback op Psalm 101 t/m 111 en in maart zal er gwerkt worden aan Psalm 112 t/m 125. Ook u kunt weer feedback geven in deze maanden via de feedbacklink onder elke psalm op de website. 

Afgeronde psalmen

Zoals hierboven vermeld zijn Psalm 1 t/m 75 afgerond en online gezet. We nodigen u uit om deze psalmen te lezen, te zingen of te gebruiken tijdens kerkdiensten. Een willekeurige selectie vindt u hieronder.

Psalm 51
Jan Pieter Kuijper

1. Heb medelijden God! Ik roep U aan
omdat uw hart gevuld is met genade.
Wis alle schuld weg, al mijn slechte daden.
Mijn zonden blijven mij voor ogen staan.
Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht.
ik heb mij tegenover U misdragen.
Welk vonnis U ook velt, het is terecht.
Ten einde raad wil ik vergeving vragen.

Lees meer »

Psalm 52
Arie Maasland

1. Wat sta jij het kwaad te bezingen,
jij zogenaamde held?
Gods goedheid laat zich niet verdringen,
al schuw jij geen geweld.
Jouw tong brengt pijn en ongeluk;
hij maakt de mensen stuk.

Lees meer »

Psalm 55
Bob Vuijk

1. Luister, mijn God, naar mijn gebeden.
Ik heb al veel te lang geleden.
Keer eindelijk mijn lot ten goede.
De vijand scheldt, gebruikt geweld.
Steeds als hij dreigt en kansen krijgt
voel ik zijn haat en blinde woede.

Lees meer »

Psalm 62
Adriaan Molenaar

1. Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

Lees meer »

Psalm 65
Titia Lindeboom

1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

Lees meer »

Psalm 67
Adriaan Molenaar

1. God, geef genade, geef uw zegen;
toon ons uw stralende gezicht.
Op aarde kent men dan uw wegen;
de wereld ziet uw reddend licht.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

Lees meer »

Psalm 68
Jan Pieter Kuijper

1. God richt zich op met majesteit.
Zijn haters zoeken veiligheid;
ze rennen voor hun leven.
Zoals de wind de rook verjaagt,
zo wordt zijn vijand weggevaagd,
ver uit het zicht verdreven.
Maar de rechtvaardigen zijn blij.
Wanneer God nadert, juichen zij;
ze klappen opgetogen.
Bezing zijn naam, Hij komt eraan!
Spring voor Hem op en maak ruim baan.
Je lied zal Hem verhogen.

Lees meer »

Psalm 73
Jan Pieter Kuijper

1. Gods volk kan op zijn liefde aan.
Hij helpt wie op zijn wegen gaan.
Toch ben ik bijna uitgegleden,
want ik was boos en ontevreden.
Ik keek met afgunst naar het lot
van hen die leven zonder God.
Zij zijn gezond en eten goed,
terwijl een ander lijden moet.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2020 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.