Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

Status revisieronde

De dichters hebben de feedback op Psalm 26 t/m 50 verwerkt. De aangepaste teksten van deze psalmen staan online. In januari gaan de dichters werken aan de feedback die is ontvangen op Psalm 51 t/m 75.
Vanaf 1 januari gaat het revisiecomité starten met de feedback op Psalm 76 t/m 100. Ook u kunt - nu al - feedback geven op deze psalmen via de feedbacklink onder elke psalm op de website. De deadline voor het geven van feedback op deze serie is 31 januari 2020. 

NB: Sinds kort kunt u onder de psalm klikken op 'vorige psalm' en 'volgende psalm' om zo het bladeren door de psalmen te vereenvoudigen.

Beamsheets

Bij elke afgronde psalm plaatsen we zo snel mogelijk de aangepaste beamsheets op de website. We kregen regematig het verzoek binnen om de beamsheets i.p.v. alleen met zwarte tekst, ook met witte tekst beschikbaar te maken. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en bij de eerste vijfitig psalmen staan er nu twee downloadlinks bij de psalmen: 'Beamsheets met witte achtergrond' en 'Beamsheets met zwart achtergrond'.
Voor beide varianten geldt dat de afbeelding met de tekst en de noten transparant zijn. U kunt dus een eigen achtergrond gebruiken, een lichte voor de zwarte tekst, een donkere voor de witte tekst.

Afgeronde psalmen

Zoals hierboven vermeld zijn de eerste 50 psalmen afgerond en online gezet. We nodigen u uit om deze psalmen te lezen, te zingen of te gebruiken tijdens kerkdiensten. Een willekeurige selectie vindt u hieronder.

Psalm 27
Jan Pieter Kuijper

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
ik weet mij veilig in de hand van God.

Lees meer »

Psalm 29
Arjen Vreugdenhil

1. Engelen, erken de HEER;
geef Hem koninklijke eer.
Prijs zijn macht en majesteit;
kniel, aanbid zijn heerlijkheid.
Hoor, zijn stem klinkt in orkanen,
echoot over oceanen.
Heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksem en zijn donder.

Lees meer »

Psalm 34
Bob Vuijk

1. Er gaat geen dag voorbij
dat ik niet dankbaar voor God zing.
Stem in met mijn verwondering,
want machtig groot is Hij.
Ik was op zoek naar Hem,
riep tot Hem in een zware tijd.
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.
Mijn dank geef ik nu stem.

Lees meer »

Psalm 42
Arie Maasland

1. Als een uitgeputte hinde
die naar stromend water smacht,
zo verlang ik U te vinden,
God, mijn levensbron, mijn kracht.
In mijn binnenste knaagt pijn:
Wanneer zal ik bij Hem zijn?
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
zal zijn glimlach mij begroeten?

Lees meer »

Psalm 45
Adriaan Molenaar

1. Met dit gedicht wil ik de koning loven;
de woorden springen in mijn hart naar boven.
Ik zing ze uit; mijn tong is als een pen
waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken
is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt;
wij zien dat God zijn zegen op u legt.

Lees meer »

Psalm 49
Jan Pieter Kuijper

1. Bewoners van de wereld, luister goed
naar alles wat ik je vertellen moet.
Van hooggeplaatste tot gewone man,
van rijke tot wie haast niets kopen kan,
ik moet mijn wijze woorden aan je kwijt:
mijn mond loopt over van diepzinnigheid.
Spits bij mijn overpeinzingen je oren;
bij citerspel laat ik mijn wijsheid horen.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2019 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.