Volg De Nieuwe Psalmberijming op Facebook Volg De Nieuwe Psalmberijming op YouTube Volg De Nieuwe Psalmberijming op Instagram De Nieuwe Psalmberijming

Status revisieronde

De dichters hebben de feedback op Psalm 1 t/m 25 verwerkt. De aangepaste teksten van deze psalmen staan online, evenals de beamsheets met noten die bij elke psalm te downloaden zijn. Deze maand werken de dichters aan de feedback die is ontvangen op Psalm 26 t/m 50. Het doel is dat eind van deze maand/begin december de aangepaste teksten van deze tweede serie van 25 psalmen online staan. 

Tevens wordt er in november door het revisiecomité gewerkt aan feedback op Psalm 51 t/m 75. Ook u kunt tot eind november nog feedback geven op deze psalmen via de feedbacklink onder elke psalm op de website. 

Voor het revisiecomité zal in december een rustpauze ingelast worden. December is voor de meeste mensen een drukke maand en zeker voor de predikanten die meewerken aan het project is december bijzonder druk met o.a. de vele preekvoorbereidingen. In januari zal het revisiecomité - onder het voorbehoud van Jakobus - de draad weer oppakken en verder gaan met Psalm 76 t/m 100. Uiteraard is het voor u wel mogelijk om uw feedback via de website te blijven insturen.

Kerkpresentatiemogelijkheden

In een eerdere nieuwsbrief hebben we al gemeld dat DNP is opgenomen in Kerkbeamer. De aangepast teksten zullen door Kerkbeamer verwerkt worden in hun database. De verwachting is dat de aankomende dagen de aangepaste teksten van de eerste 25 psalmen beschikbaar zullen komen.

Voor de kerken die gebruik maken van OPS pro van Opwekking hebben we goed nieuws: DNP zal hierin opgenomen worden zodra alle teksten afgerond zijn!

Daarnaast kunnen kerken de teksten van onze website gebruiken en/of de beamsheets downloaden. 

Gebruiksrechten

We krijgen veel vragen binnen of DNP vrij gebruikt mag worden. Informatie hierover vindt u op onze website. Samengevat betekent dit dat er voor het gebruik in kerkdiensten een CCLI licentie moet zijn afgesloten. De meeste kerken hebben al zo'n licentie voor het gebruik van andere liederen, dus daar valt DNP dan ook onder. Met betrekking tot de periodieke rapportage richting CCLI hebben we het sinds kort wat makkelijker gemaakt: op onze website staat rechts naast elke psalm het CCLI nummer dat hiervoor gebruikt kan worden.

Afgeronde psalmen

Zoals hierboven vermeld zijn de eerste 25 psalmen afgerond en online gezet. We nodigen u uit om deze psalmen te lezen, te zingen of te gebruiken tijdens kerkdiensten. Een willekeurige selectie vindt u hieronder.

Psalm 10
Jan Pieter Kuijper

1. Waarom, HEER, blijft U zo op afstand staan,
verbergt U zich, terwijl U helpen kan?
De goddeloze valt de zwakke aan.
Maak hem de dupe van zijn eigen plan.
Hij steelt zich rijk en hij geniet ervan.
Hoogmoedig denkt hij: ‘Wie kan mij wat maken?
Er is geen God, dit zijn mijn eigen zaken!’

Lees meer »

Psalm 16
Arie Maasland

1. Bied mij beschutting God, ik schuil bij U.
U bent mijn koning, niets gaat U te boven.
De namaakgoden van het hier en nu
geven hun dienaars nooit wat ze beloven.
Ik zal aan hen geen offergaven wijden;
hun slechte namen zal ik nooit belijden.

Lees meer »

Psalm 17
Jan Boom

1. HEER, hoor mij nu ik roep om recht.
Ik vraag U mijn pleidooi te horen.
Oprecht breng ik mijn zaak naar voren.
Laat zien dat U aan waarheid hecht.
Wanneer U in mij zoekt naar zonden
en toetst wat binnen in mij leeft
en wat mijn mond gesproken heeft,
dan wordt er niets verkeerds gevonden.

Lees meer »

Psalm 18
Arjen Vreugdenhil

1. Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig.
U bent mijn schild, mijn vesting, sterk en krachtig,
een redder die zich over mij ontfermt,
die als een sterke stadsmuur mij beschermt.
U bent de God die al mijn eerbied waard is;
bescherm mij tot het strijdgewoel bedaard is.
Dan ben ik vrij; de vijand is gevlucht.
Ik kan weer leven, blij en opgelucht.

Lees meer »

Psalm 20
Jan Pieter Kuijper

1. Dat God u mag verhoren, koning,
als u het moeilijk heeft,
dat Hij u steunt vanuit zijn woning
en u bescherming geeft,
dat Hij uw offers zal gedenken
en geeft wat u zult vragen,
dat Hij u veel geluk zal schenken
en ieder plan laat slagen.

Lees meer »

Psalm 21
Bob Vuijk

1. HEER, ontzagwekkend is uw kracht!
Daarover juicht de koning.
Aan U dankt hij zijn kroning.
Zijn wens hebt U tot stand gebracht.
Als machtig eerbetoon
siert hem een gouden kroon.

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van
stichting Dicht bij de Bijbel

Dicht bij de Bijbel
© 2019 Dicht bij de Bijbel

Bekijk alle psalmen op: www.denieuwepsalmberijming.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar info@denieuwepsalmberijming.nl

Ontvangt u deze nieuwsbrief in vreemde opmaak? Bekijk dan hier de online versie.